Drukuj

Sprzedawca

Zawód sprzedawcy jest zawodem ciekawym, codziennie dzieje się coś nowego, przewijają się wciąż nowe twarze klientów, poznaje się nowych ludzi, zdobywa się ich zaufanie, nawiązuje się nowe znajomości. Zawód ten pozwala też człowiekowi rozwijać się, być na bieżąco z modą i nowościami w handlu, tym samym pozwala być fachowcem w oczach nabywców. Wykonywanie zawodu sprzedawcy może również dostarczać satysfakcji z osiągnięć zawodowych w postaci awansów w pracy na stanowiska kierownicze w hurtowniach i marketach, co wiąże się z korzyściami finansowymi.

Do zadań sprzedawcy należy:

 • sprawna obsługa klientów,
 • fachowe doradztwo w zakresie oferowanego asortymentu,
 • zamawianie towarów i przygotowywanie ich do sprzedaży,
 • eksponowanie na półkach i reklamowanie towarów,
 • dbanie o czystość i estetykę w miejscu sprzedaży,
 • pilnowanie terminów przydatności do spożycia umieszczonych na produktach,
 • pozyskiwanie nabywców poprzez stosowanie różnych form promocji i zachęcania do zakupu,
 • obsługa kasy fiskalnej oraz innych urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w nowoczesnych sklepach,
 • wyznaczanie ceny, metkowanie towarów, przygotowywanie wywieszek cenowych,
 • ewidencjonowanie zakupów, sprzedaży, inwentaryzacja towarów.

Kwalifikacje zawodowe - A.18. Prowadzenie sprzedaży

1. Organizowanie sprzedaży - uczeń przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów, dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży, przestrzega zasad ustalania cen towarów, oznakowuje towary, stosuje metody i formy prezentacji towarów, określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów, przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów, obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy, przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej, stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej, zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą, przeprowadza inwentaryzację towarów.

2. Sprzedaż towarów - uczeń charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży, przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży, stosuje różne formy i techniki sprzedaży, określa rodzaje zachowań klientów przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej, udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży, prezentuje ofertę handlową realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych, zabezpiecza i odprowadza utarg, wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru, sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów, stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT, stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta, przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Przedmioty nauczania

W planie lekcji oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się następujące przedmioty zawodowe:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • towar jako przedmiot handlu,
 • obsługa klientów,
 • przedsiębiorca w handlu,
 • organizacja i techniki sprzedaży,
 • język angielski zawodowy / język niemiecki zawodowy.

Przykładowe miejsca pracy

Handel istnieje od tysięcy lat, a więc zawód sprzedawcy jest jednym z najstarszych zawodów i ciągle potrzebnych. Współczesny sprzedawca może być zatrudniony w sklepach detalicznych, hurtowniach, kioskach, na targowiskach.

Sprzedawca może pracować zarówno w sklepach o tradycyjnej formie sprzedaży, gdzie lada oddziela sprzedawcę od klienta a towar podaje sprzedawca, jak i w sklepach z nowoczesną formą sprzedaży tj. samoobsługowych i preselekcyjnych. We wszystkich jednak sklepach praca sprzedawcy charakteryzuje się ciągłym kontaktem z klientem, dlatego bardzo ważna jest umiejętność słuchania, nawiązywania rozmowy, kultura osobista, cierpliwość, umiejętność doradzenia i wiedza towaroznawcza.

Our website is protected by DMC Firewall!