OLIMPIADA

Jest to olimpiada przedmiotowa powołana przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego. W organizacji Olimpiady Towarzystwo współdziała z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi działającymi w sprawach nauczania religii rzymsko-katolickiej w szkole.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, rozszerzaniem współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej, stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą.

W bieżącym roku szkolnym Olimpiada Teologii Katolickiej przygotowywana jest przez Diecezję Kaliską, a jej temat brzmi:

"Otoczmy troską życie"

Olimpiada Teologii Katolickiej jest trójstopniowa. Mogą brać w niej udział indywidualnie uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży dających możliwość uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii.

Temat Olimpiady, spis lektur, zakres niezbędnych wiadomości koniecznych do uczestnictwa w zawodach I, II i III stopnia, oraz wykaz nagród można znaleźć tutaj.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is a Joomla Security extension!